BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

En iyi, en kaliteli ürünü üretmek ve tasarlamak konusunu kendisine prensip edinmiş olan ve bilgiyi en değerli varlıklardan biri olarak kabul eden Formül Plastik A.Ş, tüm paydaşlarının memnuniyetini sağlamak ve stratejik hedeflerine ulaşabilmek amacıyla bilgi güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların,

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğine ilişkin riskleri belirlemeyi,  değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,

Bilgi Güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,

İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,

Bilgi Güvenliği Yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi,

Bu verilerden hedefler üretmeyi,

Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,

Taahhüt ederiz.

 

 

Genel Müdür