BİZ KİMİZ?

"Formül; Veliköy ve Çerkezköy’deki modern fabrikalarında PP-R boru ve ek parçaları, PVC boru ve ek parçaları ile PE-RT boru üretimi yapmakta, bunun yanı sıra pirinç insört ve bağlantı parçalarını da kendisi üretmektedir."

Başlangıçtaki ana faaliyet konusu kalıp üretimi ve ticareti olan Formül; torna -tesviye ve ardından Kalıpçılık mesleğinde ustalaşan Haydar Şahin tarafından, 1992 yılında kurulmuştur. 1995 yılında Plastik Enjeksiyon Makineleri yatırımı yapılarak, plastik üreticilerine hitaben PP-RC Bağlantı Elemanları üretimine başlanmıştır. 

2000’li yılların başından itibaren ise Formül ve Aquapa markaları Şirket adına tescil ettirilerek, kendi markalarıyla üretime geçilmiştir. Aynı zamanda, üretilen ürünlerle ilgili gerekli olan ISO ve TSE belgeleri alınmıştır.

2003 yılından itibaren yurt içi satışın yanı sıra ihracata da ağırlık verilmeye başlanmıştır. İhracatta ülke ve pazar ağını genişletebilmek için gerekli olan, tanımlanan standartlara uygunluğu belirlenmiş ve uluslararası kabul görmüş kalite belgelerinin alınmasına öncelik verilmiştir.  

2009 yılında, yarı mamul sınıfındaki metal girdi gereksinimini, kendi üretiminden karşılamak üzere Metal Fabrikası kurulmuştur. 

2013 ve 2014 yılları içinde ulaşılan ihracat hasılatıyla bağlantılı olarak üretim kapasitesi iki katına çıkarılmış ve üretim süreçlerinde otomasyona geçilmiştir. Söz konusu kapasite artışı yatırımları sonraki yıllarda müşterilerin taleplerinin yerine getirilmesinde kolaylık sağlamış ve Şirket’in büyümesine olumlu katkı vermiştir. Keza 2014 yılında yapılan ihracatla, “TİM İlk 1000 İhracatçı” listesine girilmiştir. Şirket devam eden yıllarda da aralıksız olarak her yıl bu listede yer almıştır. 

Şirket’in yurt dışı satışları büyüdükçe yeni markalara ihtiyaç duyulmuş ve bu nedenle Formül ve Aquapa markalarına ek olarak Foraqua, Aquaplast ve Aquapipe markaları da Şirket adına tescil edilmiştir.

2015 yılı başında, Çerkezköy/Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrika binası inşa edilerek, aynı yılın ikinci yarısında Beylikdüzü OSB’den Veliköy OSB’ye taşınılmıştır. 

Gelen talepler doğrultusunda 2017 yılında iç piyasaya da giriş yapılmış ve bayilikler oluşturulmaya başlanmıştır. İç piyasada bayilik ağının genişletilebilmesi için, binalardaki PP-RC tesisat boru ve bağlantı elemanları sisteminin bir tamamlayıcısı olan PVC-U Atık Su ve Bağlantı Elemanları üretimine de başlama zorunluluğu doğduğundan bu yönde yatırımlar yapılarak üretime başlanmıştır. 

Aynı yıl işletmeye zaman kazandırma ve maliyet azaltma etkisi yapan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) alınmıştır. Güvenilirliğini kanıtlamış firmalara verilen bu belge sayesinde Formül, ithal ettiği eşyayı direkt olarak fabrikasına almakta ve ihraç ettiği ürünleri de fabrikadan direkt olarak gümrük sınırına gönderebilmektedir.

2018 yılında, Isı Grubuna giren Mobil ve Yerden Isıtma Sistemlerinde yüksek sıcaklık dayanımı ve kolay kurulum gibi özellikleriyle muadil ürünlere karşı üstünlük sağlayan PE-RT boru üretimine başlanmıştır.  

2020 yılında, plastiğin darbe ve çekme gibi dayanıklılık özelliklerini iyileştirilen ve ayrıca atık değerlendirme işlevi gören kompaund makinesi yatırımı yapılmıştır. 

2021 yılında PVC Fabrika binası inşaatı bitirilmiş; eski ve yeni eklenen makinelerle birlikte üretime alınmıştır. Aynı yıl PP-RC Plastik Boru ve Bağlantı Elemanları sektöründe “En Fazla İhracat Yapan Firma” ödülü İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğinden alınmış ve izleyen yıllarda da alınmaya devam edilmiştir.

2022 ve 2023 yıllarına yayılmış şekilde Bilgi İşlem altyapısı yenilenmiştir.  Merkez Fabrikada Otomasyon Sistemi devreye alınmıştır. Böylelikle doğru biçimde ve zamanında müdahale ile verim arttırılmıştır. 

PVC fabrikada; çok katlı konutlar, hastaneler, okullar, oteller, endüstriyel ve sportif vb. yapılarda atık suların ideal ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan ‘sessiz boru’ üretimine geçilmiştir.

Kendi tesislerinde sıfırdan çok gözlü kalıplar üretebilme ve mevcut kalıplarını da hızlı şekilde onarıp tekrar üretime alabilme, metal girdi ihtiyaçlarını kendisi üretebilme birikim ve yeteneği sayesinde; şirket, dışarıya bağımlı kalma sorununu çözmüştür.

Dinamik, hızlı, disiplinli ve düzgün karakteriyle öne çıkan Formül; sırada bekleyen daha birçok proje ve yatırımlarını zamanı geldiğinde gün yüzüne çıkartmaya devam edecektir.